Door G. Bobeldijk Management BV uitgevoerde en nog onderhanden opdrachten: voorbeelden van recente dienstverlening

 • Advisering interieurbouwer inzake vastgoedexploitatie, beoordeling vennootschapsstructuur en advisering bij verkoop van de onderneming;
 • Advisering van een particuliere vastgoedontwikkelaar en –exploitant;
 • Opzetten vastgoedexploitatie met en voor derden;
 • Opmaken van jaarrekeningen en financiële verslagen voor verschillende soorten bedrijven;
 • Aan- en verkoop van kantoor- en bedrijfspanden, al dan niet als belegging;
 • Advisering van directie en aandeelhouders bij de doorstart na faillissement van een productiebedrijf;
 • Advisering van de directie van een benzinestation inzake de verlenging van het contract met de brandstofleverancier;
 • Advisering inzake diverse aspecten van de jaarverslaggeving;
 • Advisering van de directie bij de voorgenomen verkoop van een handelsonderneming;
 • Adviseren GGZ-organisatie inzake huisvestingsvraagstuk;
 • Ontwikkeling van vastgoedprojecten (nieuwbouw van een bedrijfs- en kantoorcomplex);
 • Advisering van een zakelijke dienstverlener inzake herfinanciering;
 • Advisering van een onderneming ter zake van verlenging van een erfpachtcontract met een Gemeente;
 • Voorzitterschap van een Raad van Advies van een productiebedrijf;
 • Voorzitterschap van een Vereniging van Eigenaren van bedrijfs-en kantoorpanden;
 • Directievoering van vastgoedexploitatievennootschappen;
 • Penningmeesterschap non-profitorganisatie;
 • Aan- en verhuur en heronderhandeling huurovereenkomsten van kantoor- en bedrijfsruimten.