Privacy statement

Website

Dit is het Privacy Statement van G. Bobeldijk Management BV, gevestigd te Hoofddorp. G. Bobeldijk Management BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. Deze site is een passieve website en verzamelt dus geen persoonsgegevens. Evenmin verzamelt deze website cookies. Op deze site treft u uitsluitend de ondernemingsgegevens en een overzicht van de uitgevoerde en lopende opdrachten aan van G. Bobeldijk Management BV. U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Opdracht

Mocht contact leiden tot een overeenkomst, dan zal eventuele persoonlijke informatie - voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst - vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.
G. Bobeldijk Management BV legt alleen informatie vast voor de uitvoering van de met u overeengekomen opdracht en verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, behoudens als gevolg van wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken of indien wij daar langs andere wegen toe worden verplicht; u wordt daarover dan door ons geïnformeerd.